Studi da master
Stgalim Secundar I

Sin il stgalim secundar preparais Vus giuvenils per lur futur. Per questa lavur pretensiusa realisescha la Scola auta da pedagogia in studi da master da trais onns en format da temp parzial per absolventas ed absolvents d’in studi spezialisà. Vus pudais spetgar in studi variant cun ina gronda cumpart da didactica dal rom e pratica professiunala. Il diplom d’instrucziun As qualifitgescha d’instruir en ina scola reala u secundara.

Cumenzament

Anc avert

Durada

6 semesters (gi fin ve)

Annunzia

Anc avert

Lingua

Tudestg

Dimensiun

104 puncts ECTS

Taxa da semester

CHF 650.–

La SAP dal Grischun porscha

 • in’atmosfera d’emprender famigliara
 • in connex cun la scienza, perscrutaziun e cun la pratica
 • in diplom d’instrucziun renconuschì en l’entira Svizra
 • in context pluriling
 • in campus attractiv

Vus avais

 • mirveglias e motivaziun d’emprender
 • In bachelor (guardar admissiun)

Infurmaziuns

Studienzeiten (Semester und Ferien) RM

Links: 

 • Plan da l’onn per plirs onns 
 • Plan da l’onn 2022/23 


Questa pagina è anc en elavuraziun! Las indicaziuns valan senza garanzia. 
 


Datas da semester  

 • Praticums ed instrucziun da bloc cumenzan il pli baud en l’emna dal chalender 34.  
 • L’atun han lieu seminaris e prelecziuns da l’emna 38 fin 50.  
 • La primavaira han lieu seminaris e prelecziuns da l’emna 7 fin 19.  
 • Praticums, instrucziun da dis da bloc ed examens fineschan il pli tar l’emna 27.  


Datas da vacanzas
 

 • 6 emnas durant la stad da l’emna 28 fin 33 
 • 1 emna durant l’october (durant las vacanzas da scola dal chantun Grischun)  
 • 2 emnas sur Nadal e Bumaun  
 • 1 emna gist suenter Pasca  
 • Ulteriuras emnas dependent da l’onn da studi, da las differentas tschernas e da l’organisaziun autonoma  


Ils seminaris obligatorics han lieu da glindesdi fin venderdi tranter las 8.15 e las 16.45 uras. 
 

Studieninhalt (Modulplan und Kreditpunkte)

Links: 

 • Plan dals moduls dal stgalim secundar I basa bachelor spezialisà 

 

Puncts ECTS: 

 • Il studi cumpiglia 104 puncts ECTS. 
 • 180 puncts ECTS dal studi da bachelor vegnan renconuschids. 
 • 1 punct ECTS correspunda a radund 25 uras lavur. 
 • Mintga semester cumpiglia radund 15 fin 20 puncts ECTS. 

 

Ils puncts èn repartids sin 

 • 10 ECTS didactica dal rom I 
 • 10 ECTS didactica dal rom II 
 • 36 ECTS scienzas d’educaziun 
 • 48 ECTS furmaziun pratica professiunala 

Fächerkombination RM

Questa pagina è anc en elavuraziun! Las indicaziuns valan senza garanzia.  

 

Las studentas ed ils students dal studi stgalim secundar I elegian en tut dus roms:  

 • 1 rom da la gruppa A ed 1 rom da la gruppa B 

u 

 • 2 roms da la gruppa B 


Gruppa A 

 • Lingua da scola tudestg 
 • Lingua da scola talian 
 • Matematica 


Gruppa B 

 • Lingua da scola rumantsch 
 • Lingua estra tudestg 
 • Lingua estra englais 
 • Lingua estra franzos
 • Natira e tecnica 
 • Economia, lavur e tegnairchasa 
 • Spazis, temps e societads
 • Etica, religiuns, cuminanzas 
 • Art figurativ 
 • Art textil e tecnic 
 • Musica
 • Moviment e sport 


104 puncts ECTS 

Indicaziun: Studentas e students cun lingua da scola talian frequentan prelecziuns, seminaris ed instrucziun da bloc per la gronda part en lingua tudestga. En vista al success da studi, èsi recumandà d’avair in nivel C1 per tudestg.  

Downloads

 • Reglament da studi stgalim secundar I sin basa dal bachelor spezialisà (PDF) 
 • Plan da studis (PDF) 

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.