Studi da master
Svilup da la scola

Midadas socialas influenzeschan las scolas ed èn ina sfida per ellas. Sco sviluppadra/sviluppader da la scola participais Vus da maniera activa d’iniziar pass da svilup e da definir novs process. Il studi da master svilup da la scola en cooperaziun cun autras scolas autas As qualifitgescha sco expertas ed experts dal svilup da la scola sin nivel naziunal ed internaziunal.

Cumenzament 

1. d’october 2022

Durada

4 semesters

Annunzia

Anc nagina data

Lingua

Tudestg

Dimensiun

90 puncts ECTS

Taxa da semester

CHF 3800.– *

* supplementarmain per semester: ca. EUR 100 fin 150.– sco studi internaziunal  

La SAP dal Grischun porscha

 • ina colliaziun internaziunala
 • in studi cumplementar a la professiun cun fasas da preschientscha e fasas d’emprender individualmain
 • in studi cun in connex scientific, pratic e cun in connex cun la perscrutaziun

Vus avais

 • in studi da scola auta terminà cun almain 210 puncts ECTS (7 semesters)
 • almain trais onns experientscha professiunala
 • access al champ pratic

Infurmaziuns

Organisaziun specificamain per il champ

Champs

 • Svilup da la scola (SE) 
 • Management da furmaziun (BM)  
 • Cussegliaziun/Coaching/Mentoring (BCM)  
 • Svilup da l’instrucziun (UE)  
 • Evaluaziun (EV)  
 • Metodas empiricas (EM) 


Pagina web dal project 

Structura dal studi

Il studi è dividì en 13 moduls. Ils secturs svilup da la scola, management da furmaziun, cussegliaziun/coaching, svilup da l’instrucziun ed evaluaziun cumpiglian mintgamai dus moduls. En quests moduls tracta la manadra u il manader dal curs concepts scientifics e collia quels cun connexs d’applicaziun. Plinavant vegn purschì in modul davart metodas empiricas, in modul pratic ed in modul da la lavur da master. 

Mintga modul sa cumpona dad occurrenzas en preschientscha e temps d’emprender individualmain. Durant ils temps d’emprender individualmain preparan las participantas ed ils participants oravant tut occurrenzas en preschientscha. Per quest intent dovran els materialias d’emprender sin ina plattafurma d’emprender. L’elavuraziun è obligatorica, po dentant succeder flexiblamain quai che pertutga il temp.  

Mintga modul vegn terminà cun ina cumprova da prestaziun. Davart las incumbensas en quest connex infurmeschan las manadras/ils manaders dal curs mintgamai vers la fin dal modul. Per far las cumprovas da prestaziun èn planisads agens temps d’emprender individualmain. Per mintga cumprova da prestaziun datti in termin da consegna liant (ca. quatter emnas suenter la fin dal modul).  

Per terminar il modul cun ils puncts ECTS correspundents, èsi necessari da frequentar las occurrenzas da preschientscha e d’ademplir la cumprova da prestaziun. 

Admissiun

Cundiziuns d’admissiun 

 • in studi correspundent da scola auta terminà cun almain 210 puncts ECTS (7 semesters) 
 • almain 3 onns experientscha professiunala correspundenta  
 • Access al champ pratic, per realisar p.ex. il project previs  

Downloads

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.