Scola auta da pedagogia dal Grischun
PER LA SCOLA DAL FUTUR

Instruir – tia professiun dals siemis? Sco persuna d’instrucziun (futura) furmais Vus noss futur. Vus surpigliais responsabladad per la societad e Vossas scolaras e Voss scolars creeschan il mund da damaun. Vossa scolaziun e furmaziun cuntinuada è pia d’impurtanza sociala. Quella ademplescha la Scola auta da pedagogia dal Grischun cun sia purschida d’auta qualitad. Vus spetga in ambient pluriling, in studi da la pratica, da la perscrutaziun e da la scienza en in’atmosfera famigliara.

Actualitads

mehr

03. da matg 2022

Die PH Graubünden unterstützt Schulleitende und Lehrpersonen.

26. d’avrigl 2022

Schnuppertag für Berufsinteressierte an der PH Graubünden

06. d’avust 2021

i-CAMPs Kids und i-CAMPs Teacher

14. da zercladur 2021

Die PHGR gratuliert den 18 neuen ICT-Supporter:innen

14. da matg 2021

«Profisportler und Lehrpersonen haben vieles gemeinsam»

Occurrenzas

mehr

21. da matg

Inscunters - Vitamin B

Pädagogische Hochschule Graubünden, Chur

08:30 – 17:00

02. d’avust

i-CAMPs GR Kids 2022 (2.8.22 bis 5.8.22) und i-CAMPs GR Teacher 2022 (3.8. bis 4.8.22)

Pädagogische Hochschule Graubünden und Engadin

09:00 – 16:00

03. d’avust

Inscunters - Vielfalt

Pädagogische Hochschule Graubünden, Chur

08:30 – 17:00

07. da settember

20. Alemann:innentagung: DIALEKT IN GESELLSCHAFT UND SCHULE

Pädagogische Hochschule Graubünden, Chur

08:00 – 17:00

17. da settember

Inscunters - sur munts e vals

Pädagogische Hochschule Graubünden, Chur

08:30 – 17:00

17. d’october

Bündner MINT-Woche

PH und in den Firmen

09:00 – 16:00

La SAPGR m’ha purschì schanzas da m’engaschar sper il studi. Sco team-coach hai jau accumpagnà uffants e giuvenils ch’èn sa participads a la concurrenza internaziunala da perscrutaziun e da roboters «First Lego League». Questa experientscha e stima ma dattan nova confidenza per mia lavur futura sco persuna d’instrucziun.

Yara Peretti, studenta

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.