JAU SUN EXPERTA PER L’AMBIENT

Jau sun scolasta

JAU SUN GUID

Jau sun scolast

JAU SUN ROCKSTAR

Jau sun scolasta

Event
SAIRA D'INFRUMAZIUN PER ILS STUDIS DA BACHELOR 

Data

02.11.2022

Temp

17.00 - 19.00

Lieu

Cuira, Scola auta da pedagogia dal Grischun

Organisatura

SAP dal Grischun

Numer da l'occurrenza

2022_GA001

Cuntegn dal program

Invista en il studi

Infurmaziuns davart ils studis: concept, finamiras, cuntegns d'instrucziun, metodica da lavur, furmaziun da la pratica professiunala, dimensiun da las prestaziuns, cundiziuns d'admissiun, campus da la SAP a Cuira.

Gugent respundain nus a Vossas dumondas a la fin da l'occurrenza.

Public en mira

Persunas interessadas per ils studis da bachelor 


Tge fa il studi uschè unic?

Studi da bachelor Scolina e scola primara (1. – 2.).

Vulais Vus promover ed accumpagnar uffants da la scolina fin en la 2. classa? Sco persuna d’instrucziun gidais Vus ils uffants da sa sviluppar tenor lur preferenzas. A la Scola auta da pedagogia dal Grischun emprendais Vus co elavurar cuntegns da maniera didactica e co stgaffir in’atmosfera positiva en stanza da scola.

ulteriuras infurmaziuns

Studi da bachelor Scola primara (1. – 6.).

Sco scolast/a dal stgalim primar instruis Vus uffants da l’emprima fin sisavla classa. Vus stgaffis chaschuns d’emprender cun las qualas las scolaras ed ils scolars pon sa sviluppar da maniera optimala. La Scola auta da pedagogia As prepara sin l’instrucziun en tut ils roms dal plan d’instrucziun e pussibilitescha d’applitgar models teoretics da maniera pratica.

ulteriuras infurmaziuns

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.